Meer over onze kwaliteit

Wij streven naar een constante en zo goed mogelijke kwaliteit van onze producten. Wij verkopen veel aan verzamelaars die hun (kostbare) verzameling zo goed en veilig mogelijk willen bewaren. Wij gebruiken 2 soorten plastic. Polypropyleen (PP) en PVC. Polypropyleen is vrij van weekmakers en is zuurvrij, dit is sowieso een veilige keuze om te gebruiken voor uw verzameling.
Bij PVC is dit een beetje ingewikkelder. Hier kun je vele kwaliteiten in krijgen. Een leek ziet aan de buitenkant het verschil niet. Er zijn ook wel bedrijven die PVC producten aanbieden waarbij ze zeggen dat ze weekmakervrij zijn terwijl dat niet zo is. Helaas moeten er wel wat weekmakers aan onze PVC toegevoegd worden anders is de plastic extreem hard. Dit kon vooral vroeger voor problemen zorgen, toen zaten er hele agressieve stoffen in de weekmakers waardoor het gevaarlijk kon zijn voor bijv. papier dat verkleurd of dat het product op  een andere manier aangetast wordt. Maar tegenwoordig zijn er  grote verbeteringen gekomen om de plastic weekmaker arm te maken en te kiezen voor minder agressieve weekmakers. Wij gebruiken één van de beste soorten PVC ( de beste soort is onbetaalbaar voor de consument en wordt met de hand gecontroleerd op kwaliteit). Onze PVC plastic is zuurvrij, weekmaker arm en reach conform. Dat laatste houdt in dat het voldoet aan de richtlijnen van de Europese commissie en veilig is om uw spullen in op te bergen. Dus het tast uw verzameling niet aan! 

Wij proberen ook zo goed mogelijk met het milieu om te gaan. Al onze PVC bestaat tegenwoordig uit tenminste15  tot 25% gerecycled materiaal. Dus dat geldt voor de albums en pvc bladen en pvc beschermhoezen. Voor de zwarte pp bladen DIN large geldt het zelfde. Daarnaast houden wij ontwikkelingen m.b.t. het verbeteren van het milieu nauwlettend in de gaten! 

Wij raden u ook aan om een PVC beschermhoes te gebruiken bij  een PVC blad. Als u een dun PP beschermhoesje van ons in een PVC blad doet kan er een botsende reactie ontstaan met als gevolg dat het plastic kan gaan bobbelen. Heeft u hier nog vragen over of weet u niet welke keuze het beste bij u past, neem dan contact met ons op. 

Hieronder ziet u de brief van de producent dat onze plastic reach conform is.


                                                        
 
 
 
Enkhuizen, 27-06-2018
 
 
 
Deze informatie handelt in overeenstemming met de verplichting in Artikel 33(1) van verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen ten aanzien van Chemicaliën (REACH): Verplichting om informatie door te geven over voorwerpen die stoffen bevatten die aan de criteria van artikel 57 voldoen en overeenkomstig artikel 59, lid 1, in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) zijn gemeten. 
 
Volgens de Europese wetgeving moeten alle chemische stoffen worden gecontroleerd op risico’s en veiligheid in gebruik. Daarom moeten deze stoffen eerst worden pregeregistreerd en later geregistreerd. Na (pre-)registratie kan plaatsing op de kandidatenlijst en eventueel de autorisatielijst volgen. 
 
De kandidatenlijst, volgens Artikel 59 van verordening (EG) nr. 1907/2006, wordt regelmatig met nieuwe aanvullingen gepubliceerd. De meest recente kandidatenlijst (2706-2018) bevat 191 SVHC stoffen (Substances of Very High Concern). Van deze lijst zijn tot nu toe 43 stoffen op de autorisatielijst (Annex XIV) geplaatst. 
 
Alle leveranciers van Draka Polymer Films hebben alle stoffen die zij leveren aan Draka Polymer Films reeds pre-geregistreerd en waar al nodig was (> 100 ton/jaar verkoop of vermelding op de kandidatenlijst) geregistreerd. 
 
Het registreren wordt gedaan door ECHA (European Chemicals Agency). Voor meer informatie over ECHA willen wij u adviseren hun website te bezoeken: https://echa.europa.eu/. Daar kunt u tevens de officiële autorisatielijst vinden: https://echa.europa.eu/nl/addressing-chemicals-ofconcern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisationlist/authorisation-list . De stoffen op deze lijst vereisen autorisatie. Autorisatie bepaalt of deze stoffen (voor bepaalde toepassingen) na de verbodsdatum (sunset date) nog mogen worden gebruikt. 
 
Volgens onze momenteel beschikbare kennis, bevatten onze producten in de categorieën NOVA, CLEAR FORTA, ASTRA, LUNA, COSMOS, PSB en PSA geen stoffen die op de kandidatenlijst staan en alle artikelen buiten deze categorieën bevatten alleen de weekmaker Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g). 
 
Op verzoek of voor specifieke toepassingen hebben wij een grote variëteit speciale producten met verschillende typen weekmakers beschikbaar. 
 
Indien u vragen heeft of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met: 
 
marketing@drakapolymer.com